top of page
צעדים ראשונים אחרי תאונת דרכים

צעדים ראשונים אחרי תאונת דרכים

עברת תאונה, הרכב ניזוק ואתה סובל מכאבים. מה עושים:

ראשית, מחליפים פרטים עם נהג הרכב הפוגע. רצוי לצלם תעודת זהות של הנהג ,תעודת ביטוח חובה ורשיון רכב.

כדאי מאוד לצלם גם את כלי הרכב ,במיוחד באזור הפגיעה ובטרם הוזזו ממקומם.

 

בשלב שני יש להתפנות לקבלת טיפול רפואי. ניתן להתפנות באמבולנס או עצמאית, לבי"ח או למוקד רפואי - הכל בהתאם לחומרת הפגיעה.

 

רצוי להתפנות לטיפול רפואי בסמוך ככל הניתן לשעת הפגיעה אך לעיתים הכאב מופיע באיחור. טיפול רפואי למחרת הפגיעה או אף כמה ימים או יותר אחריה - אפשרי לצורך קבלת פיצויים.

 

בבית החולים תישאל על נסיבות הפגיעה וכדאי ורצוי למסור גרסת אמת  הגרסה שמסרת בבית החולים תלווה אותך לאורך הטיפול בתיק הרכוש וקיימת לה חשיבות גם בתיק הגוף.

 

בבית החולים תישאל האם התאונה ארעה לך בעבודה, בדרך לעבודה או ממנה. באם אינך בטוח בתשובה לשאלה זו כדאי להשיב עליה רק לאחר קבלת ייעוץ משפטי.

 

מן הראוי לציין כי תאונת דרכים איננה רק התנגשות בין שני כלי רכב. חוק הפיצויים כולל הגדרה של תאונת דרכים ולפיה גם נפילה תוך כדי עלייה או ירידה מרכב תיחשב כתאונה. בלימת פתע כדי לא להתנגש בהולך רגל או רכב אחר ונפילה באוטובוס בעת עצירת פתאום של הנהג תיחשב אף היא כתאונת דרכים, אם כתוצאה ממנה נגרם לך נזק גוף.

לאחר קבלת הטיפול הרפואי יש בפניך שתי תביעות להגשה:

 

תביעה אחת בגין נזקי הרכב - תביעה זו מוגשת נגד נהג הרכב הפוגע או באמצעות מימוש זכויותיך ע"פ פוליסת הביטוח שלך, תלוי במידת האשם שלך בתאונה. את תביעה זו ניתן להגיש בד"כ באמצעות סוכן הביטוח או מול חברת הביטוח ישירות וברוב המקרים הפיצוי ישולם ללא צורך בייצוג משפטי.

 

התביעה השנייה בגין נזקי הגוף שנגרמו לך - תביעה זו מוגשת כנגד חברת הביטוח שביטחה את הרכב בביטוח חובה. על מנת לזכות בפיצויים בתביעה זו אין חשיבות למידת אשמתך בתאונה. אף אם התאונה ארעה באשמתך הבלעדית עדיין הנך זכאי לפיצוי מלא מחברת הביטוח שביטחה את הרכב בו נהגת.

 

באם לא היה לרכב ביטוח חובה עדיין ניתן לקבל פיצוי במקרים מסוימים ובהתאם למידת האשמה שלך בתאונה.

 

תביעה בגין נזקי הגוף רצוי מאוד להגיש באמצעות עו"ד המתמחה בכך  אשר שכרו נגזר בד"כ באחוזים (הקבועים בחוק) מסכום הפיצויי.

 

תביעת נזקי הגוף איננה מוגשת מיד לאחר התאונה ויש להמתין עמה עד להתגבשות הנזק לאחר ביצוע הטיפולים הרפואיים והבדיקות הנדרשות.

 

יחד עם זאת ,חשוב מאוד לקבל שיחת הדרכה ראשונית מעו"ד מוקדם ככל האפשר ובטרם תבצע פעולות כלשהן או תחתום על מסמכים.

 

במשרדנו פגישה ראשונית ניתנת ללא תשלום.

 

לאחר התאונה ועד שיעלה בידך להגיע לפגישה עם עו"ד רצוי מאוד להימנע מלחתום על מסמכים או לבצע פעולות מול חברת הביטוח או מול המוסד לביטוח לאומי.

כמו כן חשוב מאוד לצלם ולתעד כל טיפול רפואי ,הפנייה או מסמך אחר הקשורים לתאונה.

bottom of page