top of page
הילד נפצע בבית הספר או בקייטנה: את מי תובעים וכיצד?

הילד נפצע בבית הספר או בקייטנה: את מי תובעים וכיצד?

האם מגיעים פיצויים בעקבות פציעת ילד בצהרון, בקייטנה או בבית הספר, וממי אפשר לתבוע פיצויים?

אתם נמצאים בעבודה, כמדי יום, ולפתע טלפון מבית הספר, מהקייטנה או אולי מהצהרון: "בואו מהר, הילד נפצע". הלב נופל, אתם עוזבים הכול ורצים לבית הספר או לבית החולים – כשהמחשבות מתגלגלות. אתם רק רוצים לראות שהוא שלם ושהנזק לא רציני.

הגעתם, נשמתם, הילד מטופל והוא בסדר, אבל יש נזק גוף ויתכן שהנזק יותיר נכות לצמיתות. האם מגיע לכם פיצוי, ואם כן ממי? ומתי הזמן הנכון לתבוע אותו?

תאונה בבית הספר, בקייטנה או בצהרון יכולה להניב שתי תביעות לפיצוי על נזק גוף:

הראשונה, תביעה על פי פוליסת תאונות אישיות תלמידים, במסגרתה מבוטחים התלמידים במהלך שהותם בבית הספר ואף מחוץ לשעות הלימודים. תביעה זו אינה מותנית באשם כלשהו והפיצוי מגיע לתלמיד במקרה ועמד בקריטריונים הבאים:

    1. נעדר מבית הספר 21 יום לפחות.

    2. נגרמה לו נכות לצמיתות.

חשוב להדגיש כי תביעה כזו הינה תביעה מצומצמת מבחינת סכומי הפיצוי, היא אינה מפצה על סעיפים כמו "כאב וסבל ", אובדן שכר להורים, עזרת צד ג' ועוד. בנוסף, התביעה מתיישנת בתוך שלוש שנים מהיום בו התלמיד מגיע לגיל 18, ורצוי להגישה באמצעות עורך דין המתמחה בתביעות מסוג זה.

סוג התביעה השני האפשרי במקרים אלו הוא תביעה מול מוסדות החינוך בעילת רשלנות או הפרת חובה חקוקה. כיוון שבית הספר עצמו איננו אישיות משפטית שניתן לתבוע, במקרה של פציעה התביעה תופנה כלפי מספר גורמים אפשריים אחרים:

    1. הבעלים של בית הספר.

    2. הרשות המקומית.

    3. משרד החינוך.

ההחלטה איזה מהגורמים לתבוע הינה מכרעת, ויכולה להשפיע על סיכויי ההצלחה של התביעה וכן על הפיצוי שיתקבל בסוף. מסיבה זו חשוב שהיא תתקבל רק על ידי עו"ד שמתמחה בתחום.

האם כל פציעה של תלמיד בבית הספר היא עילה לתביעה?

עילת התביעה השכיחה ביותר מול המוסד החינוכי היא עוולת הרשלנות, שמתבטאת בהפרת חובת ההשגחה על התלמידים. חובת ההשגחה על התלמידים נמדדת על פי חובת ההשגחה של הורה כלפי בנו. הקביעה עד כמה ההשגחה הייתה טובה ומתאימה נקבעת לפי נסיבות המקרה, כאשר נלקחים בחשבון פרמטרים כמו גיל התלמידים, סוג הפעילות בה הם עסקו והמקום בו הם נמצאו. ככל שהתלמידים צעירים יותר, נדרשת השגחה הדוקה יותר.

כשמדובר בפציעה עקב אירוע ספונטני, התרחשות של שבריר שנייה או "הרף עין ", כפי שהדבר מכונה על ידי בית המשפט (למשל מקרה בו תלמיד מעיף ספר על חברו או דוחף אותו ) – לא תוטל אחריות על המוסד החינוכי. אך אם קדמה לפציעה התרחשות מתמשכת, כמו קטטה, ריב או התנהלות כלשהי בין התלמידים, הרי שהשגחה מתאימה של מורה יכולה הייתה למנוע את התאונה ולכן תוטל אחריות לפציעה על הגורם המוסדי הרלבנטי.

עילת תביעה נוספת יכולה להיות פגם בתחזוקת בית הספר ומתקניו. כך, למשל, פגם במרצפות, מדרגות לא תקניות, דלתות בלי מנגנוני האטה או מגני אצבעות, דלתות זכוכית, חלונות לא תקניים ועוד.

מתי מומלץ להגיש את התביעה?

פנייה לעורך דין זמן קצר כמה שניתן לאחר האירוע היא הכרחית, על מנת לדלות את הפרטים המלאים אודות הפציעה והנסיבות שקדמו לה, לבצע בדיקה של מהנדס בטיחות את הפגמים במתקני בית הספר שגרמו לתאונה ולדאוג לדיווח מסודר לגורמים הרלבנטיים.

התביעה תוגש רק כחצי שנה עד שנה לאחר התאונה, תקופת זמן במהלכה מתגבש הנזק ומתברר האם מדובר בנזק אשר מותיר נכות לצמיתות או נזק חולף.

bottom of page